Asbest Inventaris

Home / Bouwadvies / Asbest Inventaris

Asbest Inventaris

Voorkom dure verrassingen bij de uitvoering van een sloop.

Een asbestinventaris heeft tot doel te onderzoeken of een gebouw asbesthoudende materialen bevat en of deze een gezondheidsrisico vormen bij normaal gebruik en onderhoud. Werkgevers dienen te beschikken over een asbestinventaris van de gebouwen waarin hij medewerkers tewerkstelt. De asbestinventaris moet jaarlijks geactualiseerd worden.

Indien je de sloop of renovatie plant van een gebouw dien je vooraf een destructieve asbestinventaris op te stellen waarbij aanvullend gezocht wordt naar verdoken asbesttoepassingen. B-VEX zorgt voor jouw destructieve asbestinventaris. Dit voorkomt dure verrassingen bij de uitvoering van de sloop.

Asbestattest

Het asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Wat is het asbestattest?