Veiligheidscoördinatie

Home / Bouwadvies / Veiligheidscoördinatie

Ontwerp

De verschillende studiefases

De veiligheidscoördinator deelt het ontwerp-stadium op in verschillende studiefases. De onderzoeksmethodiek van de verschillende fases gebeurt aan de hand van zgn. controlelijsten, welke moeten toelaten een beter zicht te krijgen op de risico’s en maatregelen van toepassing op het betreffend project, zowel tijdens als na de uitvoering.

  • 1 opmaak van het ontwerpdossier: openen van het veiligheids- en gezondheidsplan, coördinatiedagboek en postinterventiedossier.
  • 2 continue aanpassing van het veiligheids- en gezondheidsplan, coördinatiedagboek en postinterventiedossier.
  • 3 overhandiging van opgemaakte documenten aan de opdrachtgever (1 week na het beëindigen van de ontwerpfase).

Verwezenlijking

Een relatie tussen coördinator en bouwheer

Bij de uitvoering van het bouwwerk wordt de veiligheidscoördinator – verwezenlijking aangesteld. Deze wordt aangeduid door de bouwheer of door de bouwdirectie belast met de uitvoering. Meestal is dit de architect of een studiebureau. Het contract echter wordt opgesteld tussen de bouwheer en coördinator. De veiligheidscoördinator – ontwerp maakt het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier over aan de coördinator – verwezenlijking.

De veiligheidscoördinator uitvoering past het veiligheids- en gezondheidsplan aan (afhankelijk van de modaliteiten bij uitvoeren), houdt het coördinatiedagboek bij en vult het aan, en vult tevens het postinterventiedossier aan. Hij draagt bij de voorlopige oplevering van de werken het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het geactualiseerde postinterventiedossier over aan de opdrachtgever.