Veiligheidscoördinatie

Home / Bouwadvies / Veiligheidscoördinatie

Ontwerp

De verschillende studiefases

De veiligheidscoördinator deelt het ontwerp-stadium op in verschillende studiefases. De onderzoeksmethodiek van de verschillende fases gebeurt aan de hand van zgn. controlelijsten, welke moeten toelaten een beter zicht te krijgen op de risico’s en maatregelen van toepassing op het betreffend project, zowel tijdens als na de uitvoering.

  • 1 opmaak van het ontwerpdossier: openen van het veiligheids- en gezondheidsplan, coördinatiedagboek en postinterventiedossier.
  • 2 continue aanpassing van het veiligheids- en gezondheidsplan, coördinatiedagboek en postinterventiedossier.
  • 3 overhandiging van opgemaakte documenten aan de opdrachtgever (1 week na het beëindigen van de ontwerpfase).

Verwezenlijking

EEN RELATIE TUSSEN COÖRDINATOR EN BOUWHEER

Bij de uitvoering van het bouwwerk wordt de veiligheidscoördinator – verwezenlijking aangesteld.

Indien het gaat om bouwwerken met een oppervlakte van 500 m² of meer, is het altijd de opdrachtgever (bouwheer) (dus ook de particuliere bouwheer) die verantwoordelijk is voor de aanstelling van de veiligheidscoördinator-ontwerp en –verwezenlijking.

Indien het gaat om bouwwerken met een oppervlakte van minder dan 500 m², is het in principe een bouwdirectie die de veiligheidscoördinator moet aanstellen.

Wanneer de tussenkomst van een architect wettelijk vereist is, moet in de fase-ontwerp, de bouwdirectie belast met het ontwerp (bv. architect, architect-ingenieur, interieurontwerper) de veiligheidscoördinator aanstellen. In de fase verwezenlijking moet de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering van de werken (dus eveneens de architect), de veiligheidscoördinator aanstellen.

Wanneer de tussenkomst van een architect niet wettelijk vereist is, valt de aanstellingsverplichting op de bouwdirectie belast met de uitvoering (dit is een aannemer die een contractuele band heeft met de opdrachtgever en dus “hoofdaannemer” is.

De veiligheidscoördinator verwezenlijking past het veiligheids- en gezondheidsplan aan (afhankelijk van de modaliteiten bij uitvoeren), houdt het coördinatiedagboek bij en vult het aan, en vult tevens het postinterventiedossier aan. Hij draagt bij de voorlopige oplevering van de werken het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het geactualiseerde postinterventiedossier over aan de opdrachtgever.