Rioolkeuring

Home / Bouwadvies / Rioolkeuring

RIOOLKEURING

Een verplichte controle, enkel door erkende keurders.

Sinds 1 juli 2011 is de keuring van de privéwaterafvoer in Vlaanderen verplicht. Deze rioolkeuringen gebeuren door Vlario erkende keurders, afhankelijk van welke rioolbeheerder actief is in uw gemeente.
Bij de rioolkeuring wordt op privédomein nagekeken of enerzijds de scheiding van afval- en regenwater en anderzijds de aansluiting van beide waterstromen op de openbare riolering conform is met de wettelijke en technische voorschriften. De manier waarop dit gebeurt, hangt af van de situatie ter plaatse: de rioolkeurder kan verschillende technieken en hulpmiddelen zoals rookmachines, onschadelijke kleurstoffen en geluidsbronnen gebruiken. Op basis van het onderzoek kan de keurder de afwateringssituatie beoordelen.