Plaatsbeschrijving

Home / Vastgoedexpertise / Plaatsbeschrijving

PLAATSBESCHRIJVING

Een nauwkeurig rapport van een beëdigd expert

Wil je een omstandig en nauwkeurig verslag van je vastgoed? Het proces verbaal van plaatsbeschrijving, ook nulstaat genoemd, geeft een analytische en gedetailleerde weergave van de toestand van het onroerend goed op een bepaald tijdstip.
De plaatsbeschrijvingen van B-VEX zijn omstandig en in alle nauwkeurigheid opgesteld door een beëdigd expert, en is veel meer dan enkele foto’s.
Naargelang het onderwerp, opdrachtgever of doelstelling leveren wij een op maat gemaakt proces verbaal van plaatsbeschrijving over het onroerend goed.

Bij Aanvang Huurceel

Ten einde discussies te vermijden op het einde van een huurperiode wordt er bij aanvang van de huur een plaatsbeschrijving opgesteld.

Overeenkomstig het Vlaams Woninghuurdecreet Art. 9 heeft de tegensprekelijke plaatsbeschrijving tot doel de toestand van het onroerend goed vast te leggen zoals deze bij de aanvang van de huurovereenkomst aan de huurder wordt overgemaakt.

Bij Aanvang Werken

Voor de werken starten zal er een risicozone bepaald worden en invloedsfeer afgebakend worden. Binnen deze zone is het aangewezen een plaatsbeschrijving te laten opstellen. Meestal beperkt dit zich tot de aangrenzende eigendommen of lokalen.

De plaatsbeschrijving is veelal vereist voor de ABR-polis van de aannemer en zal dienen als basis bij betwistingen ingevolge aangerichte schade.

Bij Verkoopsovereenkomst

Om discussies te vermijden bij de aankoop van een vastgoed kan er bij de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst een plaatsbeschrijving worden opgesteld. Met als doel de toestand van het onroerend goed vast te leggen zoals deze bij de ondertekening van de notariële akte of bij einde van de bezettingsperiode moet worden overgedragen.

Staat van Vergelijking

Bij het einde van de werkzaamheden of de huur- of bezettingsperiode wordt een tegensprekelijke staat van vergelijking opgemaakt met vaststelling van de mogelijke schade ten opzichte van de basisplaatsbeschrijving.