Luchtdichtsmeting

Home / Bouwadvies / Luchtdichtsmeting

LUCHTDICHTHEIDSMETING

JE KAN JE WARM AANKLEDEN, MAAR ALS JE HEMD UIT JE BROEK HANGT ZAL JE NOG STEEDS DE KOUDE VOELEN.

Dat is met je woning niet anders. Je kan zo veel isoleren als je wil maar als je gebouwschil grote lekken bevat zullen er ongecontroleerde luchtwissels plaatsvinden en stook je alles naar buiten.

Met een luchtdichtheidsmeting leggen we je luchtlekken bloot.

De luchtdichtheid van een gebouw wordt gemeten door een geijkte ventilator verbonden aan een computer die in een buitendeuropening wordt geplaatst. Deze meting wordt ook een ‘blowerdoortest’ genoemd. Tijdens de luchtdichtheidsmeting wordt het gebouw in onderdruk en overdruk gebracht met de ventilator. Deze lekdetectie-testen bootsen de natuurlijke drukverschillen na die worden veroorzaakt door de windbelasting op een gebouw.

De luchtdichtheidmeting is niet onbelangrijk in het EPB-verhaal. Indien er geen gegevens beschikbaar zijn van een luchtdichtheidsmeting, zal de EPB-verslaggever bij de EPB-berekening van het E-peil en het energieprestatiecertificaat uitgaan van een negatieve standaardwaarde. Nagenoeg alle nieuwbouwwoningen en renovaties waar er enigszins aandacht is besteed aan luchtdicht bouwen, presteren in werkelijkheid beter dan de waarde in ontstentenis. Het laten uitvoeren van een blowerdoortest zal het E-peil gemiddeld aanzienlijk doen dalen met 6 tot 12 E-punten.