Schadebepaling

Home / Vastgoedexpertise / Schadebepaling

Huurschade

Een correcte analyse

Als er na de staat van vergelijking verschillen blijken met de basisplaatsbeschrijving dient de schade begroot te worden op basis van een correcte analyse. Niet alle schade opgelopen gedurende de huurperiode dient volledig ten laste van de huurder te zijn.

Bouwschade

Niet enkel de visuele schade telt

Als er na de staat van vergelijking verschillen blijken met de basisplaatsbeschrijving dient de schade begroot te worden op basis van een correcte analyse. De bouwschade is immers niet altijd visueel zichtbaar en kan soms lange tijd na het eindigen van de werken tot uiting komen.

Na een grondig onderzoek kan de oorzaak van de schade achterhaald worden en kan de begroting ervan bepaald worden.

VOCHTSCHADE

Een grondige diagnose

Bij schade door vocht is er een grondige diagnose nodig om de oorzaak aan te kunnen pakken. Een correcte interpretatie van de bekomen gegevens levert winst in tijd en beperkt de schade. De oorzaak van het vocht kan immers meters verder liggen dan de zichtbare schade (zie ook VENTILATIEVERSLAGGEVING).