Ventilatieverslaggeving

Home / Bouwadvies / Ventilatieverslaggeving

VENTILATIEVERSLAGGEVING

Voor alle nieuwbouw, uitbreidingen en verbouwingen in Vlaanderen waarvoor een bouwaanvraag moet worden ingediend residentieel of niet residentieel, moet een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie gehaald worden. Wij stappen mee in uw project en toetsen uw plannen aan de diverse eisen die het VEKA (Vlaams Energie en Klimaat Agentschap) oplegt.

Het ventilatievoorontwerp voor de start van de werken

B-VEX stelt een ventilatievoorontwerp op voor u, voor de start van de werken. Dat vermeldt het gekozen ventilatiesysteem en geeft de componenten en de ruimtelijke impact ervan weer.
Daarna dienen we voor u het ventilatievoorontwerp in bij de databank van de kwaliteitsorganisatie voor ventilatie.
De EPB-verslaggever heeft het ventilatievoorontwerp nodig, voor de opmaak van de startverklaring.

Het ventilatieprestatieverslag na ingebruikname of einde van de werken

Na de werken stellen we het ventilatieprestatieverslag op en laden we het op bij de databank van de kwaliteitsorganisatie. Dat verslag geeft de kenmerken en de behaalde prestaties van het geplaatste ventilatiesysteem weer en toont de kwaliteit ervan.
De prestaties uit het ventilatieprestatieverslag heeft de EPB-verslaggever nodig, om op te nemen in de EPB-aangifte.