Keuring elektrische installatie

Home / Vastgoedexpertise / Keuring elektrische installatie

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Erkende keuringsorganismen

Bij de verkoop van een woning gebouwd voor oktober 1981 (voor invoering AREI) is de verkoper vanaf 1 juli 2008 verplicht om een keuringsattest van de elektrische huishoudelijke installatie voor te leggen. B-VEX heeft hiervoor samenwerkingsovereenkomst met meerdere erkende keuringsorganismen.

In het geval van een controlebezoek met een negatief proces-verbaal als gevolg, moet de koper zijn installatie in orde brengen. De koper de vrije keuze om een erkende instelling aan te stellen voor een nieuw controlebezoek om na te gaan of na afloop van de termijn van 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van de akte van verkoop, de inbreuken verdwenen zijn.

REFERENTIES

Enkele van de referenties van B-VEX

Openbare besturen

Stad antwerpen

Korte beschrijving van de referentie en uitgevoerde taken die onder de huidige diensten van B-VEX vallen.

ARCHITECTEN

SCULP-IT

Korte beschrijving van de referentie en uitgevoerde taken die onder de huidige diensten van B-VEX vallen.

EINDKLANTEN

BRUSSELS AIRPORT

Korte beschrijving van de referentie en uitgevoerde taken die onder de huidige diensten van B-VEX vallen.