Thermografie

Home / Energie / Thermografie

Thermografie is een meetmethode waarbij men de temperatuur in kaart brengt.

Dit gebeurt met een thermografische camera: een camera die is uitgerust met een optiek voor infrarood en een detector die de golflengte analyseert. De werking ervan steunt op de Wet van Wien. De camera levert een thermogram, een visuele weergave van de heersende temperaturen.

Bij deze expertisemogelijkheid kan worden nagegaan of er in wanden en het dak energielekken en koudebruggen zitten en of isolatie vakkundig werd aangebracht. Zo kunnen we, zonder een destructief onderzoek uit te voeren, schimmelvorming of vochtinfiltratie voorkomen.